Tjek din elmåler hvis du vil spare el

Her kommer et tip, som jeg nær havde glemt. Jeg har ikke selv gjort det på det seneste, men har til hensigt at begynde igen. Det handler slet og ret om at aflæse sin el-måler jævnligt. Ellers sker aflæsning som regel kun en gang årligt – og det er der, hvor el-selskabet forlanger, at vi gør det!

En gang om året fortæller nemlig ikke ret meget om elforbruget, der jo hele tiden svinger. Du bruger for eksempel væsentligt mindre el om sommeren.

Bliver elforbruget da lavere af det?

Nej, ikke i sig selv – naturligvis. Men det kan have en gavnlig effekt – af flere grunde:

  • Du lægger mærke til, om de el-besparende foranstaltninger, du sætter i værk, virker. Eller rettere, du ser virkningen (eller mangel på samme) hurtigere. Det kan virke motiverende – man får lyst til at gøre mere, når man – sort på hvidt – kan se effekten.
  • Hvis der sker en pludselig stigning, har du mulighed for at få det stoppet i tide. Det kunne være en fryser, der står permanent på indfrysning (dobbelt elforbrug) eller måske en spillekonsol, der bruger for meget standbystrøm (op til 3000,- årligt. Eller en eller anden nyanskaffelse, der viser sig at bruge mere strøm end man havde regnet med (f. eks. bruger det såkaldte “fadbamse- anlæg” mere end et køleskab).

Vi gør noget, hvis elforbruget stiger

Det er altså mere en fordel med hendyn til vores forbrugsvaner. Hvis man ser tallene stige, vil man næsten automatisk forsøge at finde frem til, hvad det er for et problem, der giver stigningen i elforbruget – og forsøge at afhjælpe det.

Lidt på samme måde som man holder mere øje med ens forbrug af penge, hvis man holder øje med kontoudtog. Det er lidt sværere at bruge penge hæmningsløst, når man kender kontostanden og godt ved, at der ikke er ret meget tilbage til resten af måneden!

Nedgang i elforbrug giver blod på tanden

Er der omvendt en nedgang i elforbruget, kan det have en selvforstærkende effekt, at man får blod på tanden. For eksempel fordi man kan se, at de tiltag man har lavet for at mindske elforbruget rent faktisk virker. Ser man ikke på elmåleren jævnligt, kan man ikke løbende se resultatet af sine anstrengelser!

Astrid

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.