A-kasse eller kontanthjælp?

Hvis du bliver arbejdsløs og ikke umiddelbart kan finde nyt job, er der overordnet 2 måder, du kan få  en indtægt på. Mange danskere er a-kasse-medlemmer og de vil så få understøttelse fra a-kassen, hvis de bliver arbejdsløse. Men andre er ikke forsikret mod arbejdsløshed – og for dem er det en ganske anden sag. De ender på kontanthjælp. Måske, for det er ikke alle, der bare kan få kontanthjælp.

Forskellen på at være forsikret mod arbejdsløshed eller ikke være det, er meget stor. Mange har måttet erfare dette på en måde, der ikke er særlig behagelig.

Understøttelse fra a-kassen

Understøttelsen fra a-kassen er noget, du optjener. Det er ikke som nogen fejlagtigt tror, at man kan indmelde sig når man bliver arbejdsløs. Der er krav om,at du skal have været medlem af a-kasse i mindst et år – og der er et bestemt antal timer, du skal have arbejdet for at være understøttelsesberettiget.

Skal du have understøttelse, er det ikke afhængigt af, om du har en formue – og heller ikke afhængigt af, hvad din eventuelle ægtefælle tjener. Og disse 2 ting er de umiddelbare fordele ved understøttelsen.

Mange synes, at det er dyrt at være medlem af a-kassen – og det er det måske også. Men det kan gå hen og blive meget dyrere ikke at være medlem! Betragt det som en slags forsikring – en forsikring, der gør, at du har et indtægtsgrundlag også selvom du ikke er i arbejde.

Det maksimale, du kan få i understøttelse er godt og vel 16.000 månedligt før skat.

Ikke mange kan idag hævde, at de er helt uden for farezonen når det gælder arbejdsløshed. Og den der med, at man jo bare kan spare kontingentet og få kontanthjælp i stedet – den holder ikke. Mange kender ikke rigtigt forskellen – desværre. Og det kan være fatalt. Især for dem, der først opdager det når de er blevet arbejdsløse.

Kontanthjælp ved arbejdsløshed

Kontanthjælpen er en ydelse, som nogle mennesker kan få, når de bliver arbejdsløse. Det er noget, der administreres i kommunalt regi.

Men her er reglerne noget mere strikse. Hvis du vil oppebære kontanthjælp, må du ikke have en formue. Og man skal huske, at til formuen hører også de ting, du ejer. Så ejer du et hus med friværdi, forventes du at realisere denne og leve af det. Det samme gælder for en bil. Den ville skulle sælges for at du kan bruge pengene at leve for. I enkelt tilfælde kan der blive dispenseret – hvis det er en bil med en yderst begrænset værdi og den er en forudsætning for at du ville kunne finde et nyt job.

Men udgangspunktet er, at du ikke må eje noget for at være berettiget til kontanthjælp. Reglen hedder, at du ikke må eje noget, der overstiger 10.000. Du skal altså være helt på røven – for at udtrykke det lidt firkantet.

Den maksimale sats for kontanthjælpen er lidt under 10.000 månedligt. Den til enhver tid gældende sats kan du få oplyst hos din kommune – eller du kan finde kontanthjælpssatserne på borger.dk. Desuden skal du regne med en markant lavere sats hvis du er under 25 år og uden forsørgerpligter.

Stor forskel på ydelser og regler

Der er altså markante forskelle på a-kassens understøttelse og kontanthjælpen. Beløbet er ca. 6000 kr. lavere månedligt når du får kontanthjælp frem for understøttelse. Eller måske skulle jeg sige  hvis. For har du formue af nogen art, er der ikke noget at komme efter!

Det er ganske vist ikke billigt at være medlem af en a-kasse. Der er dog nogen forskel på satserne. Men 8-900 kr. er ikke usædvanligt – månedligt. Hvor dette er en pæn post på  budgettet, er det intet mod den økonomiske byrde, det kunne udarte sig til, at blive arbejdsløs og ikke kunne få penge nogen steder. Er du understøttelsesberettiget, er din understøttelse ikke afhængig af din formue. Men ideen om, at man da “bare kan få kontanthjælp” – ja, den holder altså ikke!

Astrid

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.